Home

De Ster van Loosdrecht krijgt een eigen gezicht met deze website.

U vindt hier het laatste nieuws over de vereniging Ster van Loosdrecht, ontwikkelingen van het gebied, activiteiten, foto’s en allerlei (historische) verhalen.

In het voorjaar 2018 is de nulmeting van de natuurwaarden in de Ster van Loosdrecht uitgevoerd en de rapportage hiervan is in oktober uitgekomen, zie Monitoring natuurwaarden de Ster van Loosdrecht 2018_definitief_nulmeting

In 2018 gaat het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen een belangrijke rol spelen in de actualisatie van het gebiedsaanbod van de Ster.

Hier vindt u foto’s van het Stergebied in 2017 met een beschrijving van de leefgebieden voor planten en dieren die de Ster rijk is.

 

Fotopagina Ster van Loosdrecht (klik op de afbeeldingen voor meer info).

         foto_enkel

 

Heeft u foto’s, nieuws, een activiteit of suggesties mail naar: info@stervanloosdrecht.nl.


De Ster is een onderdeel van het Natura 2000 gebied de Oostelijke Vechtplassen. Deze Oostelijke Vechtplassen liggen op de overgang van zandgronden van de Utrechtse Heuvelrug, naar het lager gelegen veen. Door het verschil in bodemsamenstelling en het verschil in waterkwaliteit zijn in dit unieke leefgebied veel planten- en diersoorten te vinden.

Daarom heeft het Rijk dit gebied aangewezen als Natura 2000-gebied. In de afgelopen tijd zijn in verschillende delen van de Oostelijke Vechtplassen al zulke onderzoeken met goede resultaten uitgevoerd. Het gebied de Ster van Loosdrecht is nu ook onderzocht.

Het definitieve onderzoeksrapport Lesa Ster van Loosdrecht is beschikbaar als pdf (6 Mb).

ster

Winters Stergebied, foto Frank Moorman