Fotoalbum

Heeft u zelf interessant materiaal welke u hier wilt plaatsen neem dan contact met ons op.


In 2014 zijn wij begonnen met het maken van nieuwe zichtlijnen in de Polder.
Inmiddels draaien de nieuwe machines zoals u kunt zien volop.

 

DSC_2025

DSC_2018

DSC_2020

DSC_2022

DSC_2023

DSC_2024


Werkzaamheden in Ster van Loosdrecht na natte periode 2014 direct opgepakt.

In 2014 konden wij het land in en de werkzaamheden in het Oostelijk gedeelte van het Stergebied zijn dan ook direct aangevangen. Met behulp van de nieuwe machines en een deskundige machinist en een aantal vrijwilligers is er een begin gemaakt met het maken van zichtlijnen in de Ster door het kappen en ruimen van bosjes.

De fotos geven de diverse werkzaamheden goed weer; het wordt steeds mooier in de polder!


Fotocompilatie de Ster van Loosdrecht.

De Ster van Loosdrecht is ongeveer 250 hectare groot en kent een bijzonder middeleeuws stervorming verkavelingspatroon, afwijkend van vergelijkbare verkavelingen in veenweidegebieden. De kavels en afwateringsslootjes lopen in een punt naar de Drecht, de stervorm. Het gebied de Ster maakt onderdeel uit van de Ecologische Hoofdstructuu en Natura 2000. Het Stergebied is van betekenis als foerageergebied voor onder andere zwanen en zilver- en purperreigers en de roerdomp.