Gebiedsaanbod

Gebiedsaanbod Ster van Loosdrecht
Het gebiedsaanbod (klik hier voor de pdf) van de eigenaren is nu gereed gaat er vooral voor zorgen, dat het karakter van de Ster behouden blijft, waaronder het karakteristieke sloten- en kavelpatroon. Het gebied blijft open en wordt extensief beweid. Het grasland wordt door het aangepaste slootkantbeheer en particulier natuurbeheer rijker aan planten- en diersoorten.

Het mogelijke eindresultaat: meer dierenleven in de polder en in de sloten, de weidevogels terug en de lepelaar foeragerend in de natuurlijkvriendelijke oevers. Af en toe zie je een groepje mensen, wellicht deelnemers aan een excursie, genieten van de schoonheid van de Ster.