Verslag ledenvergadering

Verslag bijzondere ledenvergadering 17 juli 2012

Het verslag van de bijzondere ledenvergadering van de vereniging Ster van Loosdrecht op 17 juli 2012 in Café Heineke is beschikbaar. Het was een bijzondere ledenvergadering omdat niet alleen de leden maar alle grondeigenaren in het gebied ( binnendijks tussen de ’s Gravelandsevaart in Oud Loosdrecht en de midgetgolfbaan in Nieuw Loosdrecht) waren uitgenodigd voor deze bijeenkomst.

De vereniging Ster van Loosdrecht behartigt de gezamenlijke belangen van de grondeigenaren. Iedereen kan lid worden van de vereniging en meedenken en -beslissen over de toekomstplannen voor het gebied. Grondeigenaren hebben een beslissende stem binnen de vereniging.