Vereniging

Samen verantwoordelijk
De vereniging Ster van Loosdrecht bestaat uit grondeigenaren uit de Ster. De vereniging heeft door het ondertekenen van de uitvoeringsovereenkomst met de provincie geregeld hoe hoe zij het duurzaam gebiedsbeheer gaan invullen. Het gaat dan om de verschillende activiteiten in harmonie naast elkaar te laten bestaan, zoals omagrarische activiteiten, natuurbescherming, natuurbeheer, recreatie en activiteiten om het gebied sociaal economisch vitaal te houden. Dit is nieuw en kan volgens gedeputeerde een voorbeeld zijn voor de aanpak in andere gebieden De provincie ondersteunt het gebied al jaren bij het uitwerken van de activiteiten.

Ook betrokken
De gemeente Wijdemeren, hoogheemraadschap Amstel Gooi en Vecht, Waternet, de Land- en Tuinbouworganisatie en Natuurmonumenten zijn ook betrokken. Waar mogelijk worden hun doelen – zoals verbetering van de waterhuishouding – meegenomen.

turfsteken

Vereniging Ster van Loosdrecht
Om samen sterker te staan, hebben grondeigenaren de vereniging Ster van Loosdrecht opgericht. De leden van de vereniging gaan samen de maatregelen verder uitwerken en uitvoeren.

De vereniging Ster van Loosdrecht i.o. is een vereniging voor natuur- en landschapsbeheer in het gebied de Ster. Grondeigenaren worden lid van de vereniging, omdat ze gezamenlijk staan voor het behouden en versterken van het gebied zoals het nu is. Daarbij zijn natuurwaarden, open agrarisch cultuurlandschap en beleving belangrijke thema’s. Ruim 90% van de grondeigenaren in het stergebied zijn lid van de vereniging.

Doelstellingen
De grondgebruikers hebben de handen ineen geslagen om de kwaliteit van het gebied te behouden en verbeteren. Ze hebben een vereniging opgericht die een groot deel van de grondgebruikers vertegenwoordigt en die zich inzet voor:

1. Duurzaam beheer en behoud van het open agrarisch cultuurlandschap.
2. Versterking van de natuurwaarden van de Ster door effectieve, deels gebiedseigen maatregelen op kansrijke plekken.
3. Samen genieten van het gebied door kennisuitwisseling, gereguleerde openstelling en een beter zicht vanaf de dijk.

Organisatie
Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter:   Jacob Doets
Secretaris:   Gert Schaap
Penningmeester:  Nico Aalberts
Algemeen bestuurslid: Willem Jaap Davelaar
Algemeen bestuurslid:  Gert Veldhuizen

schapen

Leden
De Natuur- en Landschapsvereniging Ster van Loosdrecht is een vereniging voor en door grondeigenaren en –gebruikers waaronder agrariërs, ondernemers en particulieren. Leden praten en beslissen mee over de ontwikkelingen in het gebied.

Wil je lid worden? Vul dan het aanmeldingsformulier in. Als lid ontvang je regelmatig nieuws van de vereniging, uitnodigingen voor de informatieavonden en ledenvergaderingen.

Donateur
Ook mensen in en buiten Loosdrecht die het Stergebied een warm hart toedragen kunnen donateur worden van de vereniging. U kunt meepraten en meedoen en zo een bijdrage leveren aan het unieke Stergebied.

Stergebied
Het Stergebied ligt binnen de Oud- en Nieuw Loosdrechtsedijk vanaf de ‘s Gravelandse vaart in het Noorden tot de midgetgolfbaan (ten noorden van de camping de Drechthoeve).

Statuten
De vereniging Ster van Loosdrecht heeft haar doelstellingen en werkwijze vastgelegd in de Statuten